So sánh Linux và Windows

785

SysVN xin giới thiệu bài viết so sánh Linux và Windows. Mời các bạn theo dõi

 1. So sánh Linux và Windows
 • Windows là hệ điều hành được thiết kế cho single users.
 • Unix là hệ điều hành được kế cho multi users.
 • Nhiều người cùng chạy một chương trình trên một máy tính vào cùng một thời điểm.
 • Từ Windows 95, đã hỗ trợ multi user. Tuy nhiên, Unix đã hỗ trợ multi user từ 1969
 • Sự tách biệt giữa GUI và Kernel:
  – GUI là thành phần chiếm nhiều memory nhất, và rất phức tạp, dễ bị lỗi nhất.
  – Với Windows, GUI và kernel là không thể tách rời => tiện lợi cho người dùng.
  – Với Linux, GUI tách biệt với kernel. Người sử dụng có thể sử dụng GUI hay không, hoặc sử dụng những GUI khác nhau => cho phép tùy biến, phù hợp với server, vốn không cần GUI, tiết kiệm được memory, và ít bị lỗi.
 • Tất cả những cấu hình của Windows được lưu trong registry. Khi muốn chỉnh sửa rất phức tạp. Thường phải có phầm mềm third-party.
 • Cấu hình của Linux là file text, vì vậy dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn. Có thể xóa bỏ hoàn toàn những cấu hình cũ khi không cần => không có một chuẩn cấu hình. Mỗi dịch vụ định nghĩa một chuẩn cấu hình riêng

2. Lợi ích & hạn chế của Linux

 • Tính ổn định cao và hầu như không có virus.
 • Nhiều ý kiến cho rằng ai cũng có thể kiểm soát source code khiến nó không an toàn.
 • Tuy nhiên, bí mật không phải là an toàn. Code của linux được hàng ngàn programer kiểm
  tra.
 • Nếu có bug, dễ dàng được tìm thấy hơn mã nguồn đóng.
 • Khó sử dụng cho người mới bắt đầu.
 • Không có hỗ trợ, không có document đầy đủ.
 • Bug vẫn tồn tại.
 • Khi phát sinh lỗi, không phải ai cũng có khả năng hiểu lỗi.