Các lệnh thông dụng dùng trong hệ điều hành solaris 11

SysVn xin giới thiệu "Các lệnh thông dụng dùng trong hệ điều hành solaris 11."   Hiển thị địa chỉ IP Đối với Linux, địa chỉ IP...

Giới thiệu Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 11 Oracle Solaris được biết đến như hệ điều hành UNIX được sử dụng phổ biến nhất trong môi trường doanh nghiệp, nó...

Giới thiệu Hệ điều hành – FreeBSD

1.Giới thiệu FreeBSD là một hệ điều hành kiểu Unix được phát triển từ Unix theo nhánh phát triển của BSD dựa trên 386BSD và...

Tổng quan về ảo hoá máy chủ

1.Khái niệm ảo hóa máy chủ Ảo hóa máy chủ là một công nghệ được ra đời nhằm khai thác triệt để khả năng làm...

Công nghệ ảo hoá máy chủ với VMWARE ESX Server

I.Một số công nghệ ảo hoá máy chủ Công nghệ ảo hoá Virtuozzo Containers của Parallels a. Giới thiệu chung Virtuozzo Containers của hãng Parallels là một giải...

Đặc điểm và một số ứng dụng trên Linux

SysVn xin giới thiệu đặc điểm và một số ứng dụng trên Linux. Mời các bạn cùng theo dõi. I. Đặc điểm của Linux Linux được...

Đôi dòng giới thiệu về lịch sử Linux

Làm System Admin mà không biết lịch sử Linux người ta hỏi mà không trả lời được thì cũng kỳ lắm. Nay SysVN xin...